รายละเอียดวงเงินที่ WebMoney Limit

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้ Verify เบอร์มือถือจะมีข้อจำกัดในการจ่ายเงิน นั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถเติมเงินได้แต่จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการ Verify เบอร์มือถือแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดข้างล่างนี้สำหรับ WebMoney Keeper Mini เท่านั้น ที่มี Passport ต่ำกว่า Initial และสำหรับ Purses ที่สร้างโดยอัตโนมัติเมื่อทำการลงทะเบียน

1. จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถใช้ได้ต้องไม่เกิน:

Limit in WMR (equivalent) เงื่อนไข
5000 ถ้าไม่ได้ Verify เบอร์มือถือ
15 000 ถ้า Verify เบอร์มือถือแล้วและ Enable การใช้งานผ่าน SMS หรือ ENUM
300 000 เมื่อได้รับ Initial Passport
3 000 000 เมื่อได้รับ Personal Passport

 

2. Transaction Limit สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ Enable SMS หรือ ENUM comfirmation

3. Transaction Limit สำหรับผู้ใช้ที่ Enable SMS หรือ ENUM comfirmation

หากผู้ใช้งานต้องการจะปลดล็อควงเงิน WebMoney Limit จะต้องทำการสมัครใช้งาน WebMoney Keeper Light หรือ WebMoney Keeper Classic

ทาง ThaiWM.com แนะนำให้สมัครแบบ WebMoney Keeper Light เนื่องจากผู้ใช้จะยังสามารถเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ แต่ยังคงมีความปลอดภัยเหมือนกับ WebMoney Keeper Classic

วิธีการสมัคร WebMoney Keeper Light ในลิงค์ข้างล่างนี้

http://thaiwm.com/index.php/how-to-register-webmoney-keeper-light/