ลิมิตวงเงินของบัญชี WebMoney ที่สมัครผ่านคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานที่สมัครผ่านคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถที่จะเติม WebMoney เข้ากระเป๋าเงินได้ แต่จะไม่สามารถใช้จ่าย WebMoney เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

หากต้องการจะใช้ WebMoney จะต้องทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก่อนการใช้งาน

 

รายละเอียดลิมิตวงเงินในบัญชี และลิมิตการใช้เงินมีดังนี้

(WebMoney Keeper Standard Limits)

 

1. จำนวนเงินในบัญชี ไม่สามารถเกินจำนวนเงินในตารางข้างล่างนี้ (เปิดใช้การยืนยันด้วย SMS หรือ Enum แล้ว)

 

2. ลิมิตจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ในช่วงระยะเวลาต่างๆ รายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (เปิดใช้การยืนยันด้วย SMS หรือ Enum แล้ว)

 

ประเภท Passport: alias

 

ประเภท Passport: formal

 

ประเภท Passport: initial

 

ประเภท Passport: personal

 

ท่านสามารถเช็คลิมิตและวงเงินที่สามารถใช้ได้สำหรับช่วงเวลาต่างๆ ในหน้าแสดงรายละเอียดกระเป๋า โดยการกดที่ แล้วเลือก “Limits”