ลิมิตวงเงินของบัญชี WebMoney ที่สมัครผ่านมือถือ

ผู้ที่สมัครใช้งาน WebMoney ผ่านทางมือถือ

(WebMoney Keeper Mobile Limits)

 

และมีประเภทบัญชีต่ำกว่า initial passport จะมีลิมิตตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 

1. จำนวนเงินที่มีในบัญชีทั้งหมด ไม่สามารถเกิน 15000 WMR หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินอื่น ถ้ามีการเติมเงินหรือรับเงินจากบัญชีอื่น แล้วทำให้จำนวนเงินเกินลิมิตนี้ จะไม่สามารถทำการเติมเงินหรือรับเงินจากบัญชีอื่นได้

2. จำนวนเงินสูงสุดที่ทำการส่ง หรือใช้ซื้อสินค้า/บริการ ต่อ 1 รายการ ต้องไม่เกิน 1000 WMR หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินอื่น

3. ลิมิตสำหรับการใช้เงินสำหรับช่วงเวลาต่างๆ จะเหมือนกับ ผู้ใช้งานที่สมัครผ่านคอมพิวเตอร์ (WebMoney Keeper Standard)

 

หากต้องการเพิ่มวงเงิน ท่านต้องทำการยืนยันตัวตน หรือทำการลงทะเบียนเป็นแบบ WM Keeper WebPro