เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1. ผู้ที่ชำระเงินและผู้ที่รับ WebMoney ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน ห้ามส่ง WebMoney ให้บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการต้องเติม WebMoney เข้าบัญชีตนเองก่อน แล้วจึงส่งให้บุคคลอื่นต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

2. ผู้ที่ชำระเงินและผู้ที่รับ WebMoney ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน ห้ามทำการชำระเงินโดยโอนเงินจากบัญชีบุคคลอื่นเพื่อเติม WebMoney เข้าบัญชี WebMoney ของตนเอง

3. ข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ทำการชำระเงินและผู้ที่รับ WebMoney เท่านั้น

4. ผู้ใช้บริการต้องทำการกรอกฟอร์มเติมเงินก่อนโอนเงิน ห้ามทำการโอนเงินก่อนกรอกฟอร์มเติมเงินอย่างเด็ดขาด

5. ข้อมูลของผู้ใช้บริการกับ ThaiWM.com จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเด็ดขาด