วิธีซื้อสินค้าใน AliExpress แล้วจ่ายเงินด้วย WebMoney

วิธีซื้อสินค้าใน AliExpress แล้วจ่ายเงินด้วย WebMoney

 

  1. เลือกสินค้าที่ต้องการใน AliExpress แล้วกดปุ่ม “Buy Now”

 

2. ในช่อง Payment Method เลือก “Other” แล้วกดปุ่ม “Pay Now”

 

3. กดที่ลิงค์ “Pay with card or other payment methods”

 

4. เลือก “WebMoney” แล้วกดปุ่ม “Pay Now”

 

5. กดปุ่ม “RECEIVE A CODE” กรอกรหัสที่ได้รับทาง SMS แล้วกดปุ่ม “CONFIRM THE PAYMENT”

 

6. ทำการจ่ายเงินด้วย WebMoney เรียบร้อยแล้ว รอรับสินค้าจาก AliExpress ได้เลย